Följ de fyra grundreglerna för skjutvapen


Om inte nedan regler efterföljs har styrelsen rätt att utesluta en medlem ur föreningen med omedelbar verkan:


 1. Behandla varje vapen som om det vore laddat
 2. Rikta aldrig ett vapen mot någonting du inte har för avsikt att skjuta på
 3. Var säker på ditt mål samt vad som finns bakom det
 4. Håll aldrig fingret på avtryckaren eller innanför varbygeln innan du är redo att skjutaFöre, under och efter skjutning


Före skjutning skall följande utföras:


 • Bommen över nedfartsvägen skall vara stängd
 • Telefonnummer skall antecknas vid bommen
 • Semafor skall vändas
 • Kontrollera att endast säkra mål används
 • Vid skytte mot plåt är det viktigt med splitterskydd


Under skjutning skall följande beaktas:


 • Pistolskytte får ske högst 25 meter från vallen
 • Pistolskytte från 100, 200 och 300 meter är FÖRBJUDET!
 • Vem som helst kan beordra ELD UPPHÖR! Eller AVBRYT! Om så sker, avbryt OMEDELBART eldgivning samt avlägsna ditt finger från avtryckaren och varbygeln. Avvakta därefter vidare instruktioner och kommandon från skjutledaren
 • Använd sunt förnuft


Efter genomfört skjutning skall följande utföras:


 • Antal skott skall antecknas
 • STÄDA UPP EFTER DIG!Vapentillstånd/Föreningsintyg


För att kunna ansöka om vapentillstånd hos Polisen, krävs att ett föreningsintyg från föreningen skickas in tillsammans med ansökan. För att föreningen skall skriva ut ett föreningsintyg till en medlem, krävs att följande kriterier är uppfyllda:


 • Skytten skall ha varit medlem i minst ett år samt varit aktiv i föreningen under minst ett år
 • Skytten skall ha deltagit på minst en städ/fixar dag, eller kompenserat föreningen med 1000kr för uteblivet arbetspass
 • Föreningen ställer även kravet att skytten skall ha deltagit på utbildningar i både teori och praktik samt genomfört, och blivit godkänd, på både de teoretiska såväl som de praktiska momenten


Utöver detta reglemente hänvisar föreningen till Svensk vapenlagstiftning som i alla lägen gäller över reglementet.